Akcija zapošljavanja pripravnika sa visokom spremom

08 dec 2010

Danas je u Tivtu u organizaciji  Opštine Tivat i Zavoda za zapošljavanje Crne Gore Biro rada Herceg Novi, održan zajednički sastanak  Predsjednika opštine Miodraga Kankaraša, Steva Lazarevića direktora Biroa rada Herceg Novi sa direktorima privrednih subjekata,  banaka, javnih ustanova na državnom nivou i javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač opština odnosno koji imaju svoje sjedište  na teritoriji  opštine ili svoje poslovne jedinice. 

 

Na sastanku je razgovarano o realizaciji akcije „ „Zapošljavanje pripravnika sa visokom  spremom„ koju su  inicirali i pokrenuli Opština Tivat i Zavod za zapošljavanje prije nekoliko dana dostavljanjem zahtjeva prema svim pomenutim subjektima da iskažu svoje potrebe za zapošljavanjem kadrova sa visokom spremom. Na današnjem sastanku iskazana je spremnost da od  ukupnog broja pripravnika kojih po evidenciji Zavoda ima ukupno 46, 15 pripravnika finansira Opština Tivat a 15 pripravnika Zavod za zapošljavanje Crne Gore, s tim da pripravnicima pripada plata u visini koja je određena Opštim kolektivnim ugovorom  i bez garantovanja zaposlenja nakon odrađenog pripravničkog staža. Na sastanku je zaključeno da se potrebe  za zapošljavanjem pripravnika dostave  u pisanoj formi u narednih par dana Zavodu za zapošljavanje ili  Opštini Tivat  a da se do kraja godine raspišu oglasi za prijem pripravnika  uz punu koordinaciju sa Zavodom. Jedan broj mladih školovanih ljudi biće apsorbovano i kroz   Inkluzivno obrazovanje na način da  svoj pripravnički staž odrade kao „asistenti“ djece sa posebnim potrebama  u osnovnoj školi „Drago Milović“ i predškolskoj ustanovi“ Bambi“.

Predsjednik opštine je pozvao sve  privredne subjekte, ustanove i  javne službe da  pruže šansu mladim i školovanim ljudima da odrade pripravnički staž a da pri tome  ne opterete svoje budžete .  

Ispred opštine Tivat lica zadužena za kordinaciju  akcije zapošljavanja  su Jovanka Laličić i Bosiljka Radonjić a ispred Zavoda Pero Fažo.

Predsjednik opštine je iskoristio prisustvo privrednih subjekata  i  pozovao ih  da pokažu odgovarajući stepen društvene odgovornosti i pokrenu  akciju pomoći  opštinama nastradalim u poplavama. Najprikladniji način te pomoći biće vrlo brzo dogovoren i o tome će biti  obaviještena najšira javnost.

                                                                     Za Kabinet

                                                                 Jovanka Laličić