APRIL 2015

07 apr 2015

- 29.04.2015. - Ugovor o nabavci i isporuci robe - Opština Tivat i "Euro-unit" d.o.o. Podgorica

- 29.04.2015. - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - Opština Tivat i Sikima Milorad

- 28.04.2015. - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - Opština Tivat i "Helada Mont" d.o.o. Nikšić

- 28.04.2015. - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - Opština Tivat i Neđeljko Đurišić

- 28.04.2015. - Ugovori Opštine Tivat i NVO i projekti NVO za I konkurs 2015 godine

- 28.04.2015. - Ugovor o izvođenju radova - Opština Tivat i Konzorcijum ("Gratom L" i "Kodar Inženjering") Podgorica

- 28.04.2015. - Ugovor za pružanje usluga izrade DUP Lepetane - Opština Tivat i Konzorcijum RZUP Podgorica

- 28.04.2015. - Ugovor za pružanje usluga izrade UP Lepetane - Opština Tivat i Konzorcijum RZUP Podgorica

- 28.04.2015. - Ugovor o izvođenju radova na sanacija dijela potoka Grdanj - Opština Tivat i Incom d.o.o. Podgorica

- 28.04.2015. - Ugovor o izvođenju radova na sanacija dijela potoka Rosino - Opština Tivat i Incom d.o.o. Podgorica

- 27.04.2015. - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - Opština Tivat i Igor Nikolić

- 24.04.2015. - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - Opština Tivat i Biljana Matijević

- 23.04.2015. - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - Opština Tivat i "Adria Bau" d.o.o. Bar

- 23.04.2015. - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - Opština Tivat i Željko Stegić

- 20.04.2015. - Odluka o prodaji zemljišta radi kompletiranja UP 200 u zahvatu DUP-a „Donja Lastva“  - dalje

- 20.04.2015. - Odluka o davanju nepokretnosti na korišćenje - dalje

- 20.04.2015. - Odluka o ustanovljavanju službenosti na djelovima kat.par.475/1 i 475/2 k.o. Nikovići i kat.par. 671 k.o Milovići radi polaganja optičkog kabla - dalje

- 20.04.2015. - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - Opština Tivat i Branko Starčević

- 14.04.2015. - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - Opština Tivat i Ljubo Arsić

- 15.04.2015. - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - Opština Tivat i Josef Lingor i Hermann Voelker

- 15.04.2015. - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - Opština Tivat i Laurence Baughan

- 15.04.2015. - Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti - Opština Tivat i Lukić Tatjana

- 06.04.2015. - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - Opština Tivat i Ferida Vulić

- 02.04.2015. - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - Opština Tivat i Neđeljko Jokić

- 01.04.2015. - Ugovor za pružanje usluga  - Opština Tivat i "Geo office" d.o.o. Podgorica