D.O.O. „Vodovod i kanalizacija“ Tivat_dokumentacija

Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem DOO „Vodovod i kanalizacija“ za 2018. godinu PDF

Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem DOO „Vodovod i kanalizacija“ za 2017. godinu PDF

Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem DOO „Vodovod i kanalizacija“ za 2016. godinu PDF

Izvještaj o radu za 2015 godinu sa finansijskim izvještajem DOO „Vodovod i kanalizacija“ dalje

Odluka o Izvještaju o radu za 2015 godinu sa finansijskim izvještajem DOO „Vodovod i kanalizacija“ dalje

Program rada sa finansijskim planom DOO Vodovod i kanalizacija Tivat za 2014. godinu dalje

Zaključak o usvajanju programa rada sa finansijskim planom za 2014. godinu DOO Vodovod i kanalizacija Tivat dalje

Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem DOO „Vodovod i kanalizacija“ za 2013.godinu dalje

ODLUKE:

SO od 25.07.2013.

Odluka o davanju saglasnosti na izbor direktora JP „ Vodovod i kanalizacija“ Tivat dalje

Odluka o osnivanju DOO „Vodovod i kanalizacija“ Tivat dalje

SO od 28.12.2012.

Odluka o imenovanju člana Upravnog odbora JP „Vodovod i kanalizacija“ Tivat dalje

SO od 06.11.2012.

Odluka o imenovanju Upravnog odbora JP „Vodovod i kanalizacija“ Tivat dalje

SO od 27.08.2012.

Odluke o davanju saglasnosti na izmjene Statuta  JP „Vodovod i kanalizacija“ Tivat dalje

SO od 17.07.2012.

Odluka o izmjenama odluke o organizovanju ViK PDF

Ustanove Grada