DAN OTVORENIH VRATA

20 jun 2014

Ministarstvo unutrašnjih poslova u saradnji sa Upravom za kadrove, Zajednicom opština Crne Gore, Regionalnom školom za državnu upravu - ReSPA i nevladinim udruženjem „ Institut Alternativa“ obilježiće 23. juna Dan javne službe (UN Public Sevice Day). Na ovaj dan, svake godine, širom svijeta proslavljaju se vrijednosti koje javna služba donosi društvu i zajednici obilježavanjem ovog Dana, takođe ističe se doprinos javne službe u procesu razvoja, prepoznavanja i priznavanja rada državnih službenika , odnosno namještenika i ohrabrivanja mladih ljudi za razvijanje karijere u javnom sektoru. Ove godine, obilježavanjem 23. juna – Dana javne službe, crnogorska administracija u saradnji sa ReSPA želi ukazati na uložene napore kojima se nastoji odgovoriti izazovima u procesu pridruživanja EU i formirati moderna administracija, koja bi poboljšala kvalitet usluga koje pruža građanima, kako na centralnom tako i na lokalnom nivou.

Opština Tivat će se uključiti u obilježavanje 23. juna Dana javne službe, na način što će organizovati rad šalter službe od 8 do 15 časova. Zaposleni u ovoj službi će zainteresovanim građanima, predstavnicima mladih i žena preduzetnika predstaviti način na koji mogu najlakše ostvariti svoja prava i obaveze pred organima lokalne uprave, podnijeti zahtjev na propisanim obrascima, dobiti povratnu informaciju o statusu podnijetog zahtjeva. Predočiće im se značaj depoa i arhive Opštine, način čuvanja i razvrstavanja građe i druga pitanja iz oblasti komunikacije sa strankama i kancelarijskog poslovanja.

 

post slika