Direkcija za investicije

02 mar 2008
adresa : Trg magnolija 1 , 85 320 Tivat
tel : +382 (0) 32/661-333
e-mail: investicije@opstinativat.com