Dopuna dnevnog reda VII sjednice Skupštine opštine Tivat

16 mar 2021

Na osnovu člana 67 Poslovnika o radu Skupštine opštine Tivat („Službeni list Crne Gore-opštinski propisi“ broj 37/18) sazivam VII SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE TIVAT.

Sjednica će se održati 19.03.2021.godine, sa početkom u 10:00 časova u Skupštinskoj sali Opštine Tivat.

Dnevni red - detaljnije

Predlog tačaka za dopunu dnevnog reda VII sjednice SO Tivat - detaljnije