Dopuna dnevnog reda VII sjednice_predlozi Predsjednika Skupštine

Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o razrješenju direktorice JU “Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju-Tivat” detaljnije

Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o imenovanju vršioca dužnosti direktora JU “Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju-Tivat” detaljnije

Predlog Odluke o razrješenju člana Skupštine “Vodacom” DOO detaljnije

Ustanove Grada