Dopuna dnevnog reda VIII sjednice SO Tivat

Predlog Predsjednika opštine za dopunu dnevnog reda detaljnije

Predlog Predsjednika Skupštine za dopunu dnevnog reda detaljnije

Zapisnik o radu VII sjednice SO Tivat WORD

Odluka UO JU Dnevni centar PDF

Ustanove Grada