ELABORAT O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU IZGRADNJE POSLOVNO – STAMBENIH OBJEKATA I BAZENA TURISTIČKOG NASELJA “LUŠTICA BAY” TIVAT

20 jun 2017

Agencija za zaštitu životne sredine obavjestila nas je da je nosilac, „Luštica Development” a.d. iz Tivta, Novo Naselje bb, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za izgradnju poslovno-stambenih objekata B1, B2, B3 i B4 i bazena P1 i P2 turističkog naselja „Luštica bay“ na dijelu UP4, zona B u zahvatu DSL „Sektor 36”, opština Tivat.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljeni Elaborat u prostorijama Agencije za zaštitu životne sredine, kancelarija broj 216 i u Sekretarijatu za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Opštine Tivat, radnim danima od 8 do 11 časova, kao i na sajtu Opštine Tivat www.opstinativat.com.
Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu životne sredine, je do 07.07.2017.godine. Javna rasprava o predmetnom Elaboratu održaće se u Sali za sastanke u preduzeću „Luštica Development“ a.d., Novo Naselje bb, opština Tivat, dana 07.07.2017. godine u 11h.

ELABORAT o procjeni uticaja na životnu sredinu izgradnje poslovno - stambenih objekata - B1, B2, B3,B4, i bazena P1 i P2 turističkog naselja "Luštica bay", Tivat - PDF