ENGLESKA VERZIJA SAJTA U UPOTREBI

06 sep 2013

Danas je puštena u rad verzija zvanične internet prezentacije Opštine Tivat na engleskom jeziku. Sadržaj ove verzije se značajno razlikuje od latinične i ćirilične verzije na crnogorskom jeziku, u smislu što će biti samo opšte-informativnog karaktera.

Posjetioci sajta koji ne govore crnogorskim ili drugim srodnim jezikom, moći će se na engleskom jeziku informisati o raznim korisnim detaljima vezano za grad, o strukturi i nadležnostima loklane uprave, a detaljno je razrađena mogućnost direktnog kontaktiranja svakog organa i relevantnog subjekta u lokalnoj administraciji.