Finansiranje redovnog rada političkih subjekata za decembar 2022. godine i za 2023.godinu

Kartice plaćanja za april 2023.godine PDF

Kartice plaćanja za decembar 2022.godine,  januar, februar i mart 2023.godine PDF

Ustanove Grada