FORUM OMLADINSKIH ORGANIZACIJA U ORGANIZACIJI FAKT-FONDACIJE

19 maj 2016

Juče je u Podgorici održan Forum omladinskih organizacija u organizaciji FAKT-Fondacije za aktivno građanstvo koji su od samog početka podržali i finansirali otvaranje Omladinskog kluba Tivat u saradnji sa Opštinom Tivat i NVO Kreativni centar Tivat.Na forumu su učestvovale kako omladinske organizacije tako i organizacije koje rade sa mladima i za mlade. Cilj ovog dogadjaja bio je da se predstave i umreže aktivne organizacije na polju omladinske politike u Crnoj Gori.Omladinski klub Tivat je predstavio svoje rezultate kroz prezentaciju omladinske radnice i dugogodišnjih omladinskih aktivista/kinja Omladinskog kluba Tivat.

post slika