JANUAR 2015

15 jan 2015

- 30.01.2015. - Ugovor o zakupu terase - Opština Tivat i "BUK-SUT" d.o.o. Tivat - 18/18

- 29.01.2015. - Ugovor o izvođenju radova - Opština Tivat i Konzorcijuma "Incom" d.o.o., "Geos" d.o.o. Podgorica

- 29.01.2015. - Ugovor o izvođenju radova - Opština Tivat i "Incom" d.o.o. Podgorica

- 29.01.2015. - Ugovor o izvođenju radova - Opština Tivat i "Temko" Nikšić

- 29.01.2015. - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - Opština Tivat i Marinko Abović

- 26.01.2015. - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - Opština Tivat i Dragan Vasić

- 23.01.2015. - Ugovor o zakupu privremene lokacije - Opština Tivat i AD "Štampa" Podgorica - 18/12

- 23.01.2015. - Ugovor o zakupu privremene lokacije - Opština Tivat i AD "Štampa" Podgorica - 18/13

- 23.01.2015. - Ugovor o zakupu privremene lokacije - Opština Tivat i AD "Štampa" Podgorica - 18/14

- 23.01.2015. - Ugovor o zakupu privremene lokacije - Opština Tivat i AD "Štampa" Podgorica - 18/15

- 23.01.2015. - Ugovor o zakupu privremene lokacije - Opština Tivat i AD "Štampa" Podgorica - 18/16

- 22.01.2015. - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - Opština Tivat i Bubanja Radosav

- 20.01.2015. - Ugovor o zakupu privremene lokacije - Opština Tivat i "Cappetano" d.o.o. Tivat - 18/9

- 20.01.2015. - Ugovor o zakupu privremene lokacije - Opština Tivat i "Jamivlex" d.o.o. Tivat - 18/10

- 20.01.2015. - Ugovor o zakupu privremene lokacije - Opština Tivat i "Kaluđerović-S" d.o.o. Tivat - 18/11

- 16.01.2015. - Ugovor o zakupu garažnog mjesta - Opština Tivat i "Građevinar" d.o.o. Podgorica

- 16.01.2015. - Ugovor o zakupu garažnog mjesta - Opština Tivat i "Građevinar" d.o.o. Podgorica

- 15.01.2015. - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - Opština Tivat i Yulia Ivanova

- 15.01.2015. - Ugovor o zakupu terase - Opština Tivat i "Larisa Company" d.o.o. Tivat - 18/6

- 15.01.2015. - Ugovor o zakupu terase - Opština Tivat i "Com Galija" d.o.o. Tivat - 18/7

- 15.01.2015. - Ugovor o zakupu terase - Opština Tivat i "Sirena Company" d.o.o. Tivat - 18/8

- 14.01.2015. - Ugovor o održavanju informacionog sistema "Hermes" - Opština Tivat i Mega computer engineering" Beograd

- 14.01.2015. - Ugovor o zakupu terase - Opština Tivat i "E Viva Bocca" d.o.o. Tivat - 18/1

- 14.01.2015. - Ugovor o zakupu terase - Opština Tivat i "E Viva Bocca" d.o.o. Tivat - 18/2

- 14.01.2015. - Ugovor o zakupu terase - Opština Tivat i "E Viva Bocca" d.o.o. Tivat - 18/3

- 14.01.2015. - Ugovor o zakupu terase - Opština Tivat i "E Viva Bocca" d.o.o. Tivat - 18/4

- 14.01.2015. - Ugovor o zakupu terase - Opština Tivat i "Ipanema" d.o.o. Tivat - 18/5