JANUAR 2015

15 jan 2015

– 30.01.2015. – Ugovor o zakupu terase – Opština Tivat i “BUK-SUT” d.o.o. Tivat – 18/18

– 29.01.2015. – Ugovor o izvođenju radova – Opština Tivat i Konzorcijuma “Incom” d.o.o., “Geos” d.o.o. Podgorica

– 29.01.2015. – Ugovor o izvođenju radova – Opština Tivat i “Incom” d.o.o. Podgorica

– 29.01.2015. – Ugovor o izvođenju radova – Opština Tivat i “Temko” Nikšić

– 29.01.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Marinko Abović

– 26.01.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Dragan Vasić

– 23.01.2015. – Ugovor o zakupu privremene lokacije – Opština Tivat i AD “Štampa” Podgorica – 18/12

– 23.01.2015. – Ugovor o zakupu privremene lokacije – Opština Tivat i AD “Štampa” Podgorica – 18/13

– 23.01.2015. – Ugovor o zakupu privremene lokacije – Opština Tivat i AD “Štampa” Podgorica – 18/14

– 23.01.2015. – Ugovor o zakupu privremene lokacije – Opština Tivat i AD “Štampa” Podgorica – 18/15

– 23.01.2015. – Ugovor o zakupu privremene lokacije – Opština Tivat i AD “Štampa” Podgorica – 18/16

– 22.01.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Bubanja Radosav

– 20.01.2015. – Ugovor o zakupu privremene lokacije – Opština Tivat i “Cappetano” d.o.o. Tivat – 18/9

– 20.01.2015. – Ugovor o zakupu privremene lokacije – Opština Tivat i “Jamivlex” d.o.o. Tivat – 18/10

– 20.01.2015. – Ugovor o zakupu privremene lokacije – Opština Tivat i “Kaluđerović-S” d.o.o. Tivat – 18/11

– 16.01.2015. – Ugovor o zakupu garažnog mjesta – Opština Tivat i “Građevinar” d.o.o. Podgorica

– 16.01.2015. – Ugovor o zakupu garažnog mjesta – Opština Tivat i “Građevinar” d.o.o. Podgorica

– 15.01.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Yulia Ivanova

– 15.01.2015. – Ugovor o zakupu terase – Opština Tivat i “Larisa Company” d.o.o. Tivat – 18/6

– 15.01.2015. – Ugovor o zakupu terase – Opština Tivat i “Com Galija” d.o.o. Tivat – 18/7

– 15.01.2015. – Ugovor o zakupu terase – Opština Tivat i “Sirena Company” d.o.o. Tivat – 18/8

– 14.01.2015. – Ugovor o održavanju informacionog sistema “Hermes” – Opština Tivat i Mega computer engineering” Beograd

– 14.01.2015. – Ugovor o zakupu terase – Opština Tivat i “E Viva Bocca” d.o.o. Tivat – 18/1

– 14.01.2015. – Ugovor o zakupu terase – Opština Tivat i “E Viva Bocca” d.o.o. Tivat – 18/2

– 14.01.2015. – Ugovor o zakupu terase – Opština Tivat i “E Viva Bocca” d.o.o. Tivat – 18/3

– 14.01.2015. – Ugovor o zakupu terase – Opština Tivat i “E Viva Bocca” d.o.o. Tivat – 18/4

– 14.01.2015. – Ugovor o zakupu terase – Opština Tivat i “Ipanema” d.o.o. Tivat – 18/5