JAVNA RASPRAVA – NACRT ODLUKE о kоmunаlnој nаknаdi

04 nov 2016

Obavještavamo zainteresovane građane da sve primjedbe,prijedloge i sugestije mogu davati  pozivom  na sledeće  brojeve  telefona: +38232667337 i  +38232661320 svakog radnog dana u vremenu od 7-15 sati ,putem e-meila: fintiv@t-com.me , putem pošte na adresu Opština Tivat,Sekretarijat za finansije i lokalne javne prihode,Trg Magnolija 1 ili lično, predajom na pisarnici Opštine Tivat od 04.11-21.11.2016.god.

Centrala javna rasprava će biti održana dana 18.Novembra u 17h u Multimedijalnoj sali Opštine Tivat.

Napomena:

Obveznici plaćanja Komunalne naknade  iz Čl. 58 Zakona o komunalnim djelatnostima   ( Sl.  

List Crne Gore 55/16 od 17.08.2016.god.) su vlasnici:

     1) stambenog prostora;
     2) poslovnog prostora;
     3) garažnog prostora;
     4) pomoćnog objekta koji služi korišćenju stambenog i drugog objekta (barake, ostave i sl.) i montažnog objekta privremenog karaktera koji se postavlja u naseljenim mjestima (kiosci za prodaju različitih vrsta roba i pružanja usluga, ljetnje bašte, pokretne tezge, manji sportski objekti i sl.).

Odluka o nacrtu odluke -dalje

Model Odluke -dalje

Odluka o komunalnoj naknadi - dalje