Javna rasprava o Nacrtu Akcionog plana za mlade u Opštini Tivat

14 okt 2015

Odluka - dalje

Program javne rasprave - dalje

Akcioni plan - dalje

Istraživanje potreba mladih i izvještaj o rezultatima istraživanja - dalje