Javna rasprava o Nacrtu DUP-a Donja Lastva

14 maj 2012

PREDSJEDNIK OPŠTINE TIVAT DANA 09.05.2012.GODINE UTVRDIO JE NACRT DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA DONJA LASTVA SA PROGRAMOM JAVNE RASPRAVE.
Javna rasprava o Nacrtu DUP-a Donja Lastva održat će se u periodu od 14.05.2012. do 04.06.2012.godine.
Za vrijeme trajanja javne rasprave uvid u predmetni plan može se izvršiti SVAKOG RADNOG DANA U VREMENU OD 08-11 SATI U ZGRADI OPŠTINE TIVAT – SEKRETARIJAT ZA UREĐENJEPROSTORA I ZAŠTITU ŽIVOTNESREDINE ( I sprat, kancelacija br.6), kao i na sajtu opštine Tivat www.opstinativat.com  -  dalje