JAVNA RASPRAVA O NACRTU DUP-a „SERVISNA ZONA LUŠTICA“

27 jul 2018

Vršilac dužnosti predsjednika Opštine Tivat, dana 27.07.2018. godine, utvrdio je Nacrt detaljnog urbanističkog plana „Servisna zona Luštica“ sa Programom javne rasprave.

Javna rasprava o Nacrtu detaljnog urbanističkog plana „Servisna zona Luštica“, sa Izvještajem o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu (SPU), održaće se u periodu od 28.07.2018. godine do 11.08.2018. godine (ukupno 15 dana).

Za vrijeme trajanja Javne rasprave, uvid u predmetni Nacrt plana i SPU može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 08:00 do 11:00 časova u zgradi Opštine Tivat – Sekretarijat za uređenje prostora i izgradnju objekata, (I sprat, kancelarija br.5), kao i na sajtu Opštine Tivat: www.opstinativat.com.

Prezentacija Nacrta plana i SPU, uz učešće obrađivača „URBI.PRO“ d.o.o. Podgoricai Instituta za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu – Zavod za ekologiju Podgorica, održaće se u utorak,07.08.2018. godine, u multimedijalnoj sali u prizemlju zgrade Opštine Tivat, sa početkom u 12:00 časova.

Pozivaju se zainteresovani građani i pravna lica da uzmu učešće u Javnoj raspravi o predmetnom Nacrtu plana, izvrše uvid, odnosno daju primjedbe, predloge, mišljenja i sugestije, koje se dostavljaju direktno na arhivu Opštine Tivat ili putem e-mail-a: javna.rasprava@opstinativat.com.