JAVNA RASPRAVA O NACRTU DUP-A STARI KRAŠIĆI

25 feb 2016

Javna rasprava o Nacrtu Detaljnog urbanističkog plana STARI KRAŠIĆI, održati će se u periodu od 18.01.2016.godine do 15.02.2016.godine (29 dana).

Za vrijeme trajanja javne rasprave uvid u predmetni Plan može se izvršiti SVAKOG RADNOG DANA U VREMENU OD 08-11 SATI U ZGRADI OPŠTINE TIVAT-SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ( I sprat, kanc.br.5), KAO I NA SAJTU OPŠTINE TIVAT: https://stari.opstinativat.me/component/content/article/1536.html

Prezentacija Nacrta plana uz učešće obrađivača „ARHIPLAN CG” d.o.o. Podgorica održaće se: - Dana 02.02.2016.godine (utorak) u zgradi Opštine Tivat – multimedijalna sala u prizemlju sa početkom u 17,00 časova.

Pozivaju se zainteresovani građani i pravna lica da uzmu učešće u javnoj raspravi o predmetnom Planu, izvrše uvid, odnosno daju svoje primjedbe, predloge, mišljenja i sugestije, koje se dostavljaju na arhivu Opštine Tivat.

SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE OPŠTINE TIVAT