Javna rasprava o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Statuta opštine Tivat

21 jan 2020

Program javne rasprave – PDF

Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Statuta opštine Tivat – PDF