JAVNI OGLAS ZA POTREBE SEKRETARIJATA ZA FINANSIJE I EKONOMSKI RAZVOJ

03 aug 2015

Oglašava se prijem na radno mjesto SAMOSTALNI/A SAVJETNIK/CA II ZA TURIZAM, jedan izvršilac/teljka, na neodređeno radno vrijeme - dalje