JAVNI POZIV ZA PROGRAM PODRŠKE RAZVOJU PREDUZETNIŠTVA

22 sep 2017

Sekretarijat za ekonomski razvoj i preduzetništvo obavještava sve zainteresovane korisnike da je Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeca u saradnji sa Investiciono razvojnim fondom raspisala Javni poziv za Program podrške razvoju preduzetništva, radi pružanja finansijske i nefinansijske podrške zainteresovanim licima koja planiraju da otpočnu sopstveni biznis ili da unaprijede postojeće poslovanje.

Javni poziv - detaljnije