JU „Centar za kulturu“ Tivat_dokumentacija

Plan i program rada JU Centar za kulturu Tivat sa finansijskim planom za 2016. godinu dalje

Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem JU Centar za kulturu Tivat za 2015 doc

Izvještaj o radu za 2015 godinu sa finansijskim izvještajem JU „Centar za kulturu“ dalje

Plan i program rada JU Centar za kulturu Tivat sa finansijskim planom za 2014. godinu dalje

Zaključak o usvajanju programa rada JU Centar za kulturu Tivat sa finansijskim planom za 2014. godinu dalje

Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Centra za kulturu Tivat za 2013.g dalje

ODLUKE:

Odluka o imenovanju  Savjeta JU Centra za kulturu Tivat dalje

Odluka o imenovanju člana savjeta Centra za kulturu Tivat dalje

Odluka o davanju saglasnosti na Plan i program rada JU Centar za kulturu Tivat dalje

Odluka o usvajanju plana i programa rada JU Centar za kulturu Tivat za 2016.godinu dalje

Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem JU Centar za kulturu Tivat za 2015
doc

Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem JU Centar za kulturu Tivat za 2015 doc
docx

Ustanove Grada