JUL 2019

05 jul 2019

- 25.07.2019. - Ugovor o zakupu terase_"Mediativa" - br. 0101-464-647 - PDF

- 22.07.2019. - Ugovor o zakupu terase_"Montenegrino" - br. 0101-464-602/4-1 - PDF

- 22.07.2019. - Ugovor o zakupu bocne terase_"Progress Montenegro" - br. 0101-464-602/11-1 - PDF

- 19.07.2019. - Ugovor o zakupu privremene lokacije_Bubanja Zoran - br. 0101-464-602/5-1 - PDF

- 19.07.2019. - Ugovor o zakupu privremene lokacije_Stojanović Božidar - br. 0101-464-602/2-1 - PDF

- 19.07.2019. - Ugovor o zakupu privremene lokacije_Gjeorgjievski Zdravko - br. 0101-464-602/8-1 - PDF

- 18.07.2019. - Anex br. II ugovora o zakupu terase_"Kaluđerović Company" - br. 0101-464-398/3 - PDF

- 18.07.2019. - Anex br. II ugovora o zakupu terase_"Hotels-N-Group" - br. 0101-464-534/4-18 - PDF

- 16.07.2019. - Anex br. II Ugovora o zakupu lokacije_"Ambient" - br. 0101-464-84/5-18 - PDF

- 16.07.2019. - Anex br. II Ugovora o zakupu lokacije_"Vapiano" - br. 0101-464-117/5-18 - PDF

- 12.07.2019. - Anex br. II Ugovora o zakupu lokacije_"Larisa Company" - br. 0101-464-188/5-18 - PDF

- 16.07.2019. - Ugovor o izvođenju radova_ Boka gradnja doo_ br. 1906/404-75/6 - PDF

- 16.07.2019. - Ugovor o pružanju usluga_Elektrotehnički fakultet - Univerzitet CG - br. 1906-404-77/4 - PDF 

- 12.07.2019. - Anex br. II ugovora o zakupu terase_IPANEMA - br. 0101-464-63/7-18 - PDF

- 12.07.2019. - Anex ugovora o zakupu terase_Ljiljana Paškalj - br. 0101-464-961/4-17 - PDF

- 12.07.2019. - Anex br. II ugovora o zakupu terase_Progress Montenegro - br. 0101-464-80/9-18 - PDF

- 11.07.2019. - Anex ugovora br. II_Marić Slobodan - br. 0101-464-537/4-18 - PDF

- 11.07.2019. - Anex ugovora o zakupu terase_Sirena Company - br. 0101-464-85/5-18 - PDF

- 11.07.2019. - Ugovor o zakupu terase_Galia Trio Montenegro - br. 0101-464-618 - PDF

- 11.07.2019. - Ugovor o zakupu poslovnog prostora_Dom Starih - PDF

- 10.07.2019. - Ugovor o zakupu terase_Nikolić Božidar Zoran - br. 0101-464-567/1 - PDF

- 10.07.2019. - Anex ugovora o zakupu privremene lokacije_Kaluđerović - S - br. 0101-464-493/4-15 - PDF

- 10.07.2019. - Anex ugovora o zakupu privremene lokacije_Cappetano - br. 0101-464-278/16-3-16 - PDF

- 09.07.2019. - Ugovor o izvođenju radova_ Bemax doo_ br.  1902-404-21/17 - PDF

- 09.07.2019. - Anex Ugovora o zakupu privremene lokacije_Tobacco S Press - br. 0101-464-490/4-15 - PDF

- 09.07.2019. - Anex Ugovora o zakupu privremene lokacije_Tobacco S Press - br. 0101-464-491 - PDF

- 09.07.2019. - Anex Ugovora br. II_BSD-Seljanovo - br. 0101-464-87/1 - PDF

- 09.07.2019. - Anex Ugovora o zakupu privremene lokacije_Tobacco S Press - br. 0101-464-492/4 - PDF

- 09.07.2019. - Anex Ugovora o zakupu privremene lokacije_Tobacco S Press - br. 0101-464-489/4-15 - PDF

- 08.07.2019. - Anex br. II Ugovora_Allegra - br. 0101-464-965/1 - PDF

- 08.07.2019.- Anex br. II Ugovora_Allegra - br. 0101-464-966/1 - PDF

- 08.07.2019. - Anex br. II Ugovora_Allegra - br. 0101-464-964/1 - PDF

- 08.07.2019. - Ugovor o pružanju usluga_Arhitektonika doo_br.1906-404-78/6 - PDF

- 04.07.2019. - Ugovor o pružanju usluga_Asfalt-beton gradnja doo_ br. 1902-404-19/9 - PDF