KOMUNALNO

08 feb 2013

-Odluka o komunalnom redu(„Sl.list CG opštinski propisi br.28/16)


-Odluka o javnim parkiralištima na području opštine Tivat („Sl.list CG opštinski propis br.26/14 ,15/15 i 28/16“),


-Odluka o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim životinjama (Sl.list CG opštinski propisi br.33/10 i,34/14 i 28/16“)


-Odluka o odvođenju i prečišćavanju otpadnih voda na području opštine Tivat („Sl.list CG-opštinski propisi br.13/10 ,34/14 i 28/16“)Zaštita životne sredine


-Odluka o javnom vodosnabdijevanju („Sl.list CG-opštinski propisi br.8/14 i 28/16“)


-Odluka o pijacama((„Sl.list RCG-opštinski propisi br.28/99“)


-Odluka o pogrebnoj djelatnosti uređivanju i održavanju groblja („Sl.list RCG-opštinski propisi br. 21/97 I 17/99“)