Nema parkiranja u Ulici 21.novembar

20 jul 2008
Prema odluci gradonačelnika Miodraga Kankaraša promjenjeno je privremeno parkiralište za vatrogasna vozila u Tivtu. Za novo privremeno parkiralište određena je Ulica 21.novembar na potezu od samoposluge „Rotor“ do raskrsnice sa ulicom koja vodi prema Pakovu. Režim saobraćaja u ulici će ostati nepromjenjen, a donošenjem odluke prestaje parkiranje putničkih vozila na ulici. Komunalnom preduzeću je naloženo da, u skladu sa odlukom, na terenu postavi odgovarajuću vertikalnu i horizontalnu signalizaciju.