OBAVJEŠTENJE

22 feb 2019

Na osnovu objavljenog poziva nevladinim organizacijama za prijavu učešća na XXVII sjednicu Skupštine opštine Tivat br. 0303-030-3/1 od 18.02.2019.godine, obavještavamo Vas da će institut “slobodne stolice” koristiti :

Predstavnik NVO “Matica Boke” Ivan Starčević koji će uzeti učešća po sledećim tačkama predloženog dnevnog reda :

1. Izvještaj o radu Predsjednika opštine i radu organa uprave i službi opštine za 2018.godinu

2. Izvještaj o stanju uređenja prostora za 2018.godinu

3. Program uređenja prostora za 2019.godinu

6. Predlog Odluke o linijskom, gradskom I prigradskom prevozu putnika u opštini Tivat

8. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte

12. Plan i program rada Turističke organizacije Tivat za 2019.godinu

20. Informacija o radu JU OŠ “ Branko Brinić” za 2018.godinu

23. Izvještaj o stanju bezbjednosti u opštini Tivat za 2018.godinu

28. Predlog Odluke o učešću opštine Tivat u izgradnji objekata kolektivnog stanovanja za potrebe penzionera sa teritorije opštine Tivat

 

Predstavnik NVO “Pravi put” Đorđe Trajčevski koji će uzeti učešća po tački predloženog dnevnog reda:

 

15. Izvještaj o radu Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave za 2018. godinu

Predstavnik NVO “Udruženje preduzetnika” Marko Glavočić koji će uzeti učešća po tački predloženog dnevnog reda:

9. Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora i zemljišta u državnoj svojini na kojima opština Tivat ima pravo raspolaganja

 

SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE TIVAT