OBAVJEŠTENJE O DOSTAVI REVIDIRANOG PLANA, PROGRAMA I BUDŽETA ZA 2018. GODINU

23 mar 2018

Sekretarijat za mlade, sport i socijalna pitanja obavještava sve Sportske organizacije da do utorka 27.03.2018. godine dostave nadležnom Sekretarijatu revidirani Plan, program i budžet za 2018. godinu u skladu sa odobrenim finansijskim sredstvima, kako bi mogle potpisati ugovor sa Opštinom Tivat.

Svečano potpisivanje ugovora sa Predsjednicom Opštine Tivat predviđeno je za srijedu 28.03.2018.godine sa početkom u 10:00 h u multimedijalnoj Sali Opštine Tivat.

Obrasci broj 4 i 5 se nalaze na sajtu Opštine Tivat i o istima su sportske organizacije već dobili instrukcije od članova Savjeta za sport i Sekretarijata za mlade, sport i socijalna pitanja.

Obrazac br. 4 - download

Obrazac br. 5 - download