OBUKA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA RAD U DRŽAVNIM ORGANIMA

27 maj 2013

Opština Tivat u saradnji sa Upravom za kadrove Crne Gore održava obuku za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima. Obuka se održava u periodu od 27. do 31. maja 2013. godine u multimedijalnoj sali Opštine Tivat. Pored pripravnika i zaposlenih u organima lokalne uprave Opštine Tivat, obuci prisustvuju i zaposleni u filijalama državnih organa na teritoriji opštine Tivat, kao i zaposleni u Opštinama Budva i Kotor - ukupno oko 40 učesnika.

seminar

 

post slika