ODOBRENI PROJEKTI NVO

04 jul 2019

Sekretarijat za kulturu i društvene djelatnosti saopštava da je Komisija za ocjenu projektnih prijedloga nevladinih organizacija u okviru projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), izvršila evaluaciju pristiglih projektnih prijedloga u Opštini Tivat.

Konkurs je bio otvoren u periodu od 02. aprila do 23. maja 2019. godine. Tokom trajanja konkursa UNDP je u saradnji sa Opštinom Tivat i Opštinom Kotor organizovao trodnevnu obuku kao i mentorski rad, kako bi se predstavnicima nevladinih organizacija omogućilo lakše savladavanje projektne forme, a u cilju jačanja kapaciteta nevladinih organizacija.

Na javnom konkursu prijavile su se četiri nevladine organizacije.kojima su nakon korekcije budžeta odobreni projekti na sljedeći način:

  1. NVO “Maslinarsko društvo Boka”, sa projektom “Osnažimo poljoprivredu – oživimo selo”, u iznosu od 16,520.00 €
  2. NVO “Centar za savjetovanje i lični razvoj“, sa projektom “Školica dojenja – Tivat“, u iznosu od 15,665.00 €
  3. NVO “Centar za omladinsku edukaciju”, sa projektom “Youth Cultural Activism”, u iznosu od 14,391.20 €
  4. NVO “Kreativni centar Tivat”, sa projektom “Žensko socijalno preduzetništvo u kulturi” u iznosu od 18,000,00 €


Tokom sljedeće sedmice u Kabinetu predsjednika Opštine Tivat održat će potpisivanje ugovora o finansiranju projekata, između UNDP-a i predstavnika nevladinih organizacija kojima su odobrena sredstva

Projekat Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) finansira Evropska unija, Opština Tivat i UNDP.

PDF