ODRŽAN KOLEGIJUM PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE

19 okt 2017

Na današnjem kolegijumu Predsjednika Skupštine dogovoreno je da se XV po redu sjednica Skupštine održi 07.11.2017. godine.  Predsjednik je upoznao predstavnike klubova odbornika sa nacrtom dnevnog reda koji okvirno sadži 15 tačaka, a koji će eventualno pretpjeti određene izmjene ili dopune,  zavisno od predloga koji budu dostavljeni u skladu sa Poslovnikom Skupštine od strane ovlašćenih predlagača i obrađivača odluka.

SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE TIVAT