ODRŽAN KOLEGIJUM PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE

26 sep 2018

Na današnjem kolegijumu predsjednika Skupštine zakazana je XXIV po redu sjednica Skupštine opštine za 11.10.2018. godine.

Predsjednik Skupštine je najavio da će se na dnevnom redu naći sledeće tačke: Predlog Poslovnika o radu Skupštine opštine Tivat, Predlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Donji Radovići centar”, Predlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Golf i donji Radovići zapad”, Predlog odluke o donošenju Projekta tehničke regulacije saobraćaja ulične mreže “Iznad Magistrale” na potezu od Lepetana do Gradiošnice u opštini Tivat, Predlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o lokalnim administrativnim taksama, i Građanska inicijativa za donošenje akta o uređivanju pitanja upravljanja i koriščenja marine Kalimanj koja je skinuta sa dnevnog reda prethodne sjednice Skupštine opštine Tivat.

SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE TIVAT