ODRŽANA CENTRALNA JAVNA RASPRAVA

01 mar 2019

Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj je u prostorijama Opštine Tivat održao centralnu javnu raspravu povodom Odluke sa Projektom tehničke regulacije saobraćaja na putevima i ulicama na teritoriji Opštine Tivat u naseljima: Đuraševići, Bogišići, Milovići, Nikovići, Radovići, Gošići i Krašići.

Iskazano interesovanje prisutnih gradjana se u najvećem dijelu odnosilo na potrebu bržeg investicionog ulaganja u putnu infrastrukturu u smislu sprovodjenja prostorno planske dokumentacije, sa posebnim akcentom na izgradnju novih saobraćajnica, sa ciljem rasterećenja postojećih. Takodje dati su predlozi u smislu pronalaženja mogućnosti za regulaciju saobraćaja vozila veće tonaže,posebno u turističkoj sezoni.Javna rasprava po pitanju predmetnog projekta završava se 01 marta.

teh regulacija2

post slika