ODRŽANA EDUKATIVNO-INFORMATIVNA TRIBINA “PORESKI KARAVAN”

18 maj 2016

U multimedijalnoj sali Opštine Tivat  u organizaciji Poreske uprave, a u saradnji sa Unijom poslodavaca Crne Gore i Opštinom Tivat održana je edukativno-informativna tribina “Poreski karavan”. Prisutnima se u ime Opštine Tivat obratila glavna administratorka Jovanka Laličić. Na tribini su još govorili Danilo Kalezić član Upravnog odbora Unije poslodavaca, Djorđe Žurić pomoćnik direktora za praćenje poreskih propisa i Siniša Kovačević glavni poreski inspektor. Poreska Uprava Crne Gore svojim proaktivnim pristupom poreskim obveznicima je organizovala predavanje s ciljem direktne razmjene informacija i rješavanja nedoumica u poreskoj politici i njenom sprovođenju koje imaju poreski obveznici. Teme diskusije bile su: turizam, ugostiteljstvo i građevinarstvo. Najviše postavljenih pitanja bilo je iz oblasti pružanja usluga smještaja u domaćinstvu. Uz veliko interesovanje građana Tivta, tribini su prisustvovali i Gordana Nestorović rukovodilac ekspoziture Kotor, poreski inspetori Dragoljub Nikolić, Miloš Leković i Gordana Pejović, te Samostalni savjetnik za edukaciju javnosti Gordana Stajčić.

SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE I EKONOMSKI RAZVOJ

post slika