ODRŽAVANJE OKRUGLOG STOLA NA TEMU LEGALIZACIJE BESPRAVNIH OBJEKATA

07 jun 2018

Obavještavamo građane Tivta da će sekretarka Sekretarijata za uređenje prostora i izgradnju objekata Tamara Furtula sa saradnicima, prisustvovati okruglom stolu na temu legalizacije bespravnih objekata.

Uzimajući u obzir posljedice koje će nastati ukoliko građani ne legalizuju svoje objekte, organ koji je u skladu sa zakonom nadležan za sprovođenje postupka cijenio je korisnim, još jedanput, upoznati građane i približiti im proceduru legalizacije.

Okrugli sto održaće se prema sljedećem rasporedu:  

•             MZ “Lepetane”, Dom kulture, 08.06.2018. godine u 18:00h;

•             MZ “Donja Lastva-Seljanovo”, Dom kulture “Josip Marković”, 11.06.2018. godine u 18:00h;

•             MZ “Tivat Centar”, Multimedijalna sala opštine Tivat, 12.06.2018. godine u 18:00h;

•             MZ “Gradiošnica”, Dom kulture “Anto Počanić”, 13.06.2018. godine u 18:00h;

•             MZ “Krašići”, Dom kulture, 14.06.2018. godine u 18:00h;

•             MZ “Krtoli”, Dom kulture “Uroš Rautović”, 15.06.2018. godine u 18:00h.