OPŠTINA TIVAT OTPOČELA PRIMJENU SISTEMA 48

05 okt 2016

Opština Tivat danas (utorak, 4. oktobar) zvanično je otpočela primjenu Sistema 48, koji je razvila u saradnji sa firmom Digital Solution Montenegro. U pitanju je informacioni sistem uz pomoću kojeg građani na jednostavan način mogu prijaviti komunalni problem i tako ostvariti komunikaciju sa službom nadležnom za njegovo rješavanje. Cifra 48 u nazivu sistema predstavlja broj časova, odnosno vremenski rok u okviru kojeg se prijavljeni problem rješava ili se makar dobija povratna informacija o statusu rješavanja istog. Rok od 48 časova teče radnim danima od trenutka validacije prijave od strane administratora sistema.
“Prednosti ovog Sistema, pored jednostavnog prijavljivanja komunalnih problema, su višestruke”, ističe rukovodilac Službe za informacione sisteme i zajedničke poslove, Goran Božović: “Na ovaj način opština Tivat podstiče efikasniji, odgovorniji i tranparentniji rad nadležnih službi. Iz ovoga proističe racionalniji utrošak resursa, lakša kontrola rada nadležnih službi i bolja koordinacija rada Opštine sa nadležnim službama. Kroz primjenu Sistema 48 stvorićemo vrijednu informacionu bazu podatka na osnovu koje sa lakoćom možemo usavršavati poslovanje, planirati sredstva i izrađivati programe rada. Naš glavni cilj, u konačnom, jeste zadovoljan građanin.“


Problem se može prijaviti u samo par koraka na web adresi tivat.sistem48.me. Potrebno je odabrati dugme Nova prijava, zatim izabrati kategoriju komunalnog problem i precizno ga opisati. Neophodno je unijeti tačnu adresu na kojoj je problem uočen, dok su opciona polja koja mogu i ne moraju biti popunjena, polja u koja se može dodati fotografija problema, i unijeti kontakt podaci i željeni način obavještavanja o samom problemu. Pritiskom na dugme Pošalji problem će biti prijavljen. Aplikacija je u potpunosti prilagođena radu na mobilnim uređajima (pametni telefon, tablet, i sl.).
Komunalni problem može se prijaviti i na email adresu tivat@sistem48.me, odnosno putem telefonskih brojeva +382 (0)32 661 361 i +382 (0)69 382 000. Prijavu problema je moguće obaviti i pomoću SMS poruke, odnosno putem Viber-a, na prethodno navedenom broju.
Sistem je dostupan 24 časa dnevno, svih 365 dana u godini.

post slika