PLANSKA DOKUMENTACIJA U IZRADI OD STRANE MINISTARSTVA ODRŽIVOG RAZOJA I TURIZMA

12 nov 2019

 

Uvid u planske dokumente koji su u izradi, kao i njihov trenutni status zainteresovani mogu ostvariti i preko sajta Ministarstva održivog razvoja i turizma:

www.mrt.gov.me


DETALJNI URBANISTIČKI PLAN LEPETANE

Odluka o izradi Detaljnog urbanističkog plana "Lepetane", Opština Tivat
Odluka o određivanju rukovodioca izrade Detaljnog urbanističkog plana "Lepetane", Opština Tivat i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Detaljnog urbanističkog plana


 URBANISTIČKI PROJEKAT TURISTIČKA ZONA LEPETANE

Odluka o izradi Urbanističkog projekta "Turistička zona Lepetane", Opština Tivat
Odluka o određivanju rukovodioca izrade urbanističkog projekta "Turistička zona Lepetane", Opština Tivat i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Urbanističkog projekta


 IZMJENE I DOPUNE DUP DONJI RADOVIĆI CENTAR

Prethodno učešće javnosti sa ciljevima i svrhom izrade Izmjena i dopuna DUP-a "Donji Radovići Centar", Opština Tivat, mogućim planskim rješenjima i efektima planiranja


 IZMJENE I DOPUNE DUP GOLF I DONJI RADOVIĆI ZAPAD

Prethodno učešće javnosti sa ciljevima i svrhom izrade Izmjena i dopuna DUP-a "Golf i Donji Radovići Zapad", Opština Tivat, mogućim planskim rješenjima i efektima planiranja

Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana "Golf i Donji Radovići Zapad", Opština Tivat

Odluka o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana "Golf i Donji Radovići Zapad", opština Tivat i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu izmjena i dopuna detaljnog urbanističkog plana


 IZMJENE I DPOUNE DUP ĐURAŠEVIĆI

Izvještaj o mišljenjima i predlozima zainteresovane javnosti i Izvještaj o mišljenjima i predlozima lokalne samouprave i organa za tehničke uslove za Izmjene i dopune Detaljnog urbanističkog plana „Đuraševići“ u Tivtu

Prethodno učešće javnosti sa ciljevima i svrhom izrade Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Đuraševići“ u Tivtu u periodu od 04.06. do 04.07.2019.godine

Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana "Đuraševići", Opština Tivat

Odluka o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana "Đuraševići", Opština Tivat i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana


 IZMJENE I DOPUNE DSL DIO SEKTORA 27 I SEKTOR 28

Izvještaj o mišljenjima i predlozima zainteresovane javnosti i Izvještaj o mišljenjima i predlozima lokalne samouprave i organa za tehničke uslove na Koncept Izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Dio Sektora 27 i Sektor 28"

Prethodno učešće javnosti na Koncept Izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Dio Sektora 27 i Sektor 28" u periodu od 17.05. do 17.06.2019.godine

Odluka o izradi Izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Dio Sektora 27 i Sektor 28"

Odluka o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Dio Sektora 27 i Sektor 28" i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna Državne studije lokacije


 IZMJENE I DOPUNE DSL "KALARDOVO - OSTRVO CVIJEĆA - BRDIŠTA"

Odluka o izradi Izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Kalardovo - Ostrvo cvijeća - Brdišta"