POMOĆNIK/CA STARJEŠINE ZA LOKLANU SAMOUPRAVU

26 sep 2016
  • Javni oglas za potrebe Sekretraijata za lokalnu samoupravu - dalje
  • Obavještenje o obustavi Javnog oglasa - dalje