PONOVNA JAVNA RASPRAVA NA NACRT PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA

08 aug 2019

Na osnovu člana 116 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl.list Crne Gore“, broj 64/17, 44/18 i 63/18) obavještavamo vas da će Opština Tivat sprovesti ponovnu javnu raspravu o Nacrtu Programa privremenih objekata.

Ponovna javna rasprava o Nacrtu Programa privremenih objekata održaće se u periodu od 08.08.2019. godine do 23.08.2019. godine, u trajanju od 15 dana, u kom vremenskom periodu će na zvaničnoj internet stranici Opštine Tivat biti izložen Nacrt Programa sa novim rješenjima.

Odluka o sprovođenju ponovne javne rasprave donijeta je sa razloga uputa resornog Ministarstva da je potrebno grafički obraditi i lokacije na privatnom zemljištu.

Napominjemo da će na predstojećoj javnoj raspravi građani takođe imati priliku da pored uvida u Program ponovo dostave pisane primjedbe i sugestije.

Nakon sprovođenja ponovne javne rasprave izradiće se novi izvještaj sa javne rasprave i u skladu sa zakonskom procedurom pristupiti izradi Predloga Programa privremenih objekata.

Pozivaju se zainteresovani građani i pravna lica da uzmu učešće u javnoj raspravi o predmetnom Programu privremenih objekata, izvrše uvid odnosno daju svoje primjedbe, sugestije, predloge i mišljenja.

Link za preuzimanje Nacrta plana - dalje