Zahtjev za jednostavne nabavke_tehnički pregled i osiguranje vozila

15 dec 2020

Zahtjev za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke_Nabavka usluge tehničkog pregleda i osiguranja vozila (66514110-0 Usluge osiguranja morotnih vozila, 71631200-2 Usluge tehničkog pregleda automobila) - detaljnije