Potpisan Sporazum sa ministarstvom za ljudska i manjinska prava

14 maj 2015
U cilju podizanja nivoa saradnje na zaštiti i unapređenju osnovnih ljudskih prava i jačanju tolerancije prema osobama drugačije seksualne orijentacije, juče je u prostorijama opštine Tivat potpisan Memorandum o razumijevanju i mjerama u borbi protiv diskriminacije po osnovu seksualne orijentacije ili rodnog identiteta. Konstatovano je da naša opština predstavlja dobar primjer kada je u pitanju poštovanje i uvažavanje ljudskih prava, posebno činjenice da svi treba da se osjećaju sigurno i zaštićeno u našem društvu. Potpisivanjem ovog Memoranduma, opština Tivat se priključila i drugim jedinicima lokalne samouprave koje će biti posvećene unapređenju položaja i zaštite prava LGTB zajednice, kao jedne od vulnerabilnijih grupa.
Memoranudm podrazumjeva saradnju u cilju obezbjeđivanja poštovanja prava svakog lica, bez obzira na lično svojstvo, rodni identitet ili bilo koju drugu posebnost, zabranu diskriminacije bilo koje vrste, kao i promovisanje jednakosti i tolerancije.

SLUŽBA PREDSJEDNIKA

post slika