PREDLOG TAČAKA DNEVNOG REDA VIII SJEDNICE SO TIVAT

Godišnji izvještaj o radu Predsjednika opštine i radu organa lokalne uprave i službi za 2020. godinu PDF

Predlog Odluke o osnivanju JU Gradska biblioteka Tivat PDF

Plan i program rada JU Dnevni centar za 2021. godinu PDF

Ustanove Grada