Predlog tačaka dnevnog reda X sjednice Skupštine opštine Tivat

00. Zapisnik o radu IX sjednice SO Tivat PDF

1. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o porezu na nepokretnosti u opštini Tivat PDF

2. Predlog Odluke o davanju sagl. za odustajanje od žalbe Rs 261 19 od 10 02 2023 PDF

3. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o ustanovljavanju službenosti kp 1986 1 KO Đuraševići PDF

4. Izvještaj o radu JU Sportska dvorana Tivat sa finansijskim izvještajem za 2022 g PDF

5. Izvještaj o radu JU Dnevni centar sa finansijskim izvještajem za 2022.g PDF

6. Izvještaj o radu JU Muzej i galerija Tivat sa finansijskim izvještajem za 2022 g PDF

7. Izvještaj o raspodjeli sredstava za podršku ženskom preduzetništvu za 2022 g PDF

8. Informacija o realizaciji sredstava opredijeljenih za projekte NVO za 2021.g PDF

9. Predlog Odluke o raspodjeli ostvarene dobiti DOO Parking servis za 2021 g PDF

10. Predlog Odluke o raspodjeli ostvarene dobiti DOO Parking servis Tivat za 2022 g PDF

11. Predlog Odluke o prestanku mandata članu OD DOO Autobuska stanica PDF

12. Predlog Odluke o imenovanju OD DOO Autobuska stanica Tivat PDF

13. Predlog Odluke o prestanku mandata članu OD DOO Parking servis PDF

14. Predlog Odluke o prestanku mandata članici OD DOO Parking servis PDF

15. Predlog Odluke o imenovanju Odbora direktora DOO Parking servis PDF

16. Predlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanja PDF

17. Predlog Odluke o obrazovanju Komisije za izradu nacrta Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine opštine Tivat PDF

Ustanove Grada