Predlog tačaka dnevnog reda XII sjednice SO Tivat

00. Zapisnik o radu XI sjednice SO Tivat PDF

1. Polugodišnji izvještaj o ukupno ostvarenim primicima i izdacima Opštine Tivat za 2023 g PDF

2. Godišnji izvještaj o realizaciji programa službe Azila za napuštene pse za 2022 g PDF

3. Godišnji izvještaj DOO PPOV o realizaciji programa obavljanja kom. djelatn. za 2022 g PDF

4. Izvještaj o radu DOO Autobuska stanica sa finans izvj za 2022 g PDF

5. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na visinu cijene komunalne usluge DOO Vik za 2024 g PDF

6. Predlog Odluke o uvtvrđivanju i raspodjeli dobiti DOO ViK za 2022 g PDF

7. Predlog Odluke o utvrđivanju i raspodjeli dobiti DOO PPOV za 2022 g PDF

8. Program rada JU CZK sa finansijskim planom za 2023 g PDF

9. Predlog Odluke o davanju na korišćenje poslovnih prostorija  DOO Biznis info centar PDF

10. Predlog Odluke o davanju saglasn na Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti Parking servis PDF

11. Predlog Odluke o izgr obj od opšt int- infrastr za vodosnabd Gospe od otoka PDF

12. Predlog odluke o izgr obj od opšt int-trafostanica  UP ts1 Krašići PDF

13. Predlog odluke o izgradnji obj od opšt.int- pristupna saobraćajnica za rezervoar Gradiošnica PDF

14. Predlog Odluke  o broju, uslovima i načinu korišćenja stanova za službene potrebe PDF

15. Predlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora za društvene djelatnosti PDF

16. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju OIK PDF

 

Ustanove Grada