PREDLOG TAČAKA DNEVNOG REDA XIII SJEDNICE

14 jun 2017

0. Zapisnik o radu XII sjednice - dalje
01.Završni račun budžeta opštine Tivat za 2016. godinu sa izvještajem revizora - dalje
02.Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem i izvještajem revizora DOO Komunalno Tivat - dalje
03.Predlog odluke o raspodjeli ostvarene dobiti DOO Komunalno Tivat - dalje
04.Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem i izvještajem revizora ViK za 2016. godinu - dalje
05.Predlog odluke o raspodjeli ostvarene dobiti DOO Vodovod i kanalizacija Tivat - dalje
06.Izveštaj o radu DOO Vodacom sa finansijskim izvještajem za 2016. godinu - dalje
07.Izvještaj o radu s finansijskim izvještajem RJ Azil za 2016. godinu - dalje
08.Izvjestaj o radu CZK sa finansijskim izvještajem za 2016 - dalje
09.Izvještaj o radu Turističke organizacije Tivat sa finansijskim izvještajem za 2016. godinu - dalje
10.Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Fakulteta za mediteranske studije - dalje
12.Program podizanja spomen obilježja - dalje
13.Godišnji plan razvoja sporta 2017 godine - dalje
14.Akcioni plan za borbu protiv korupcije za period 2017-2018 - dalje
15.Predlog Odluke o zabrani izvodjenja gradjevinskih radova tokom ljetnje turističke sezone - dalje
16.Predlog odluke o donošenju UP Donja Lastva - dalje
17.Predlog dopune Programa uređenja prostora opštine Tivat za 2017 godinu - dalje
18.Predlog odluke o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga DOO Parking servis - dalje
19.Predlog odluke o davanju saglasnosti na cjenovnik usluga DOO Autobuska stanica Tivat - dalje
20.Predlog odluke o povjeravanju upravljanja javnim prostorom za parkiranje vozila privrednom društvu parking servis Tivat - dalje
21.Predlog odluke o ustupanju na upravljanje i korišćenje objekta autobuske stanice privrednom društvu Autobuska stanica Tivat - dalje
22.Predlog odluke o razrješenju i imenovanju člana odbora za statut i propise Slaviša Ognjanović - dalje
23.Predlog odluke o razrješenju i imenovanju člana odbora za planiranje Slaviša Ognjanović - dalje
24.Predlog odluke o razrješenju i imenovanju člana odbora za finansije - dalje
25.Predlog odluke o imenovanju izvršnog direktora DOO Vodovod i kanalizacija - dalje
27.Predlog Odluke o imenovanju tri člana Savjeta DOO Radio Tivat - dalje
28.Predlog odluke o davanju saglasnosti za produženje ugovora o zakupu poslovnih prostora - dalje
29.Predlog odluke o prodaji zemljišta radi kompletiranja UP 106 u zahvatu DUP Gornji Đuraševići - dalje
30.Predlog odluke o ustanovljavanju službenosti na dijelu kat.par 654 k.o Donja Lastva radi polaganja kabla - dalje
Odgovor - Seretarijat za ekonomski razvoj i preduzetništvo - dalje
Odgovor na odborničko pitanje odbornice Bernarde Moškov - dalje
Odgovor Službe za informacione sisteme - dalje