Predlog tačaka dnevnog reda XIII sjednice

00. Zapisnik o radu XII sjednice SO Tivat  detaljnije

1. Godišnji izvještaj DOO Parking servis Tivat sa izvještajem nezavisnog revizora za 2022.godinu  detaljnije

2. Godišnji Izvještaj o realizaciji godišnjeg programa Službe Azil za napuštene pse za 2022.godinu  detaljnije

3. Predlog Odluke o zaduživanju Opštine Tivat – Vodosnabdijevanje faza V i V2  detaljnije

4. Predlog Odluke o davanju na korišćenje montažnih kućica TOT  detaljnije

5. Predlog Odluke o izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa – trafostanica DUP-a Župa Češljar  detaljnije

6. Predlog Odluke o izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa- trafostanica DUP Gradiošnica  detaljnije

7. Predlog Odluke o izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa- trafostanica Donja Lastva  detaljnije

8. Predlog Odluke o davanju saglasnosti za odustajanje od žalbe na presudu P.298-22  detaljnije

9. Predlog Odluke o ustanovljavanju službenosti na kat.parce 4151-1 i 4151-2 KO Tivat  detaljnije

10. Predlog Odluke o broju,uslovima i načinu privremenog korišćenja stanova  detaljnije

11. Predlog Odluke o dopuni odluke o ustupanju nepokretnosti JU CZK i JU Muzej  detaljnije

12. Predlog Odluke o imenovanju jednog člana OD Parking servis Tivat  detaljnije

13. Predlog Odluke o imenovanju Odbora direktora DOO Biznis info centar detaljnije

14. Predlog Odluke o imenovanju jednog člana Savjeta DOO Lokalni javni emiter Radio Tivat detaljnije

15. Predlog Odluke o razrješenju jednog člana Savjeta JU Muzej i galerija Tivat  detaljnije

16. Predlog Odluke o imenovanju jednog člana Savjeta JU Muzej i galerija Tivat  detaljnije

17. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o odredjivanju odbornika koji prisustvuju zakljucenju braka  detaljnije

Ustanove Grada