Predlog tačaka dnevnog reda XVII sjednice SO Tivat

00. Zapisnik o radu XVI sjednice SO Tivat detaljnije

01. Predlog Odluke o završnom računu budžeta opštine Tivat za 2024.g detaljnije

02. Predlog Odluke o donošenju Programa privremenih objekata 2024-2028.g detaljnije

03. Godišnji izvještaj DOO VIK za 2023.g detaljnije

04. Predlog Odluke o utvrđivanju i raspodjeli dobiti DOO Vodovod i kanalizacija za 2023.g detaljnije

05. Godisnji izvještaj DOO Komunalno za 2023.godinu detaljnije

06. Predlog Odluke o utvrđivanju i raspodjeli dobiti DOO Komunalno za 2023.g detaljnije

07. Izvještaj o radu DOO Autobuska stanica Tivat sa finans.izvješt. za 2023.g detaljnije

08. Izvještaj o radu JU Sportska dvorana Tivat sa finansijskim izvještajem za 2023.g detaljnije

09. Godišnji izvještaj o realizaciji programa Službe azila za napuštene pse za 2023.g detaljnije

10. Program rada DOO Biznis info centar Tivat sa fin.planom za 2024.godinu detaljnije

11. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na imenovanje direktorice detaljnije

12. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o podsticajima u razvoj poljoprivrede detaljnije

13. Predlog Opšteg Plana zaštite od štetnog dejstva voda, za vode od lok. značaja opštine Tivat,za period od 2024.-2029 detaljnije

14. Predlog Odluke o refundaciji troškova medicinski potpomognute oplodnje detaljnije

15. Informacija o realizaciji sredstava opredijeljenih za projekte NVO za 2023.g detaljnije

16. Studija Javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika detaljnije

17. Predlog Odluke o razrješ. i imenovanju člana Odbora za medjuopšt. saradnju detaljnije

Ustanove Grada