PREDSTAVLJEN PLAN I PROGRAM OMLADINSKOG KLUBA TIVAT

09 feb 2015

Opštinska Kancelarija za prevenciju bolesti zavisnosti i pitanja mladih i predstavnici Omladinskog kluba Tivat organizovali su promociju Plana i programa Omladinskog rada u narednom periodu. Plan je sledeći: ponedeljkom i utorkom Vršnjačke radionice “Komunikacijske vještine”, kreativne radionice “Stvarajmo umjetnost” i Književni termin, utorkom i četvrtkom muzičke radionice i Debatni klub, četvrkom i subotom Grafičke radionice dok su petkom predviđene vršnjačke radionice “Zdravi stilovi života “. Petkom je predviđen i filmoskop a svakog radnog dana mladi mogu imati slobodne aktivnosti (stoni tenis, pikado, društvene igre…)

Pilot projekat započet je još u avgustu kada su u cilju unapređenja mladih da aktivno, efikasno i odgovorno učestvuju u životu i razvoju društva, Fond za aktivno građanstvo –FAKT, Uprava za mlade i sport CG i Opština Tivat krenuli sa realizacijom ideje opštinske Kancelarije za prevenciju za otvaranje Omladinskog kluba.

Projekat je pokazao da postoji veliko interesovanje mladih za aktivnosti koje su se održavale ne samo u prostorijama Omladinskog kluba nego i i za sve akcije i kampanje u njihovoj organizaciji. Zbog svih ovih razloga a u skladu sa petogodišnjom Strategoijom za mlade donešenom 2012 kao Lokalni akcioni plan za mlade u Tivtu, pristupilo se izradi Plana i programa koji će se ovih dana nakon promocije u tivatskim školama realizovati u saradnji sa spoljnim saradnicima, volonterima i Vršnjčakim edukatorima.

post slika