PREDSTAVNICE OPŠTINE TIVAT NA OBUCI U ReSPI

18 mar 2014

Zajednica opština Crne Gore u okviru realizacije projekta „Podrška implementaciji Nacionalne trening strategije u lokalnoj samoupravi (Logints), organizovala je trodnevnu obuku na temu „Liderstvo i rukovođenje u Lokalnim samoupravama“, koja je održana u Danilovgradu u Respi. Predstavnice opštine Tivat koje su prisustvovale obuci su sekretarka Sekretarijata za finanisje i ekonomski razvoj Rajka Jovićević i mr Darka Ognjanović, koordinatorka.
Ciljna grupa ove obuke su starješine organa lokalne uprave i rukovodioci službi u upravnoj strukturi jedinica lokalne samouprave, a predavač je bio Džon Džekson, međunarodni ekspert iz oblasti upravljanja ljudskim resursima uz učešće lokalnih trenera. Učesnicima su predstavljeni novi pristupi liderstvu i upravljanju u lokalnoj samoupravi, koji se mogu primjeniti kod nas i doprinijeti jačanju kadrovskih kapaciteta na lokalnom nivou.

 

post slika