ZAPISNICI SA SJEDNICA_SKUPŠTINSKI SAZIV OD 07.05.2012. GODINE

Zapisnik sa XXVI sjednice – dalje

Zapisnik sa XXV sjednice – dalje

Zapisnik sa XXIV sjednice – dalje

Zapisnik sa XXIII sjednice – dalje

Zapisnik sa XXII sjednice – dalje

Zapisnik sa XXI sjednice – dalje

Zapisnik sa XX sjednice – dalje

Zapisnik sa XIX sjednice – dalje

Zapisnik sa XVIII sjednice – dalje

Zapisnik sa XVII sjednice – dalje

Zapisnik sa XVI sjednice – dalje

Zapisnik sa XV sjednice – dalje

Zapisnik sa XIV sjednice – dalje

Zapisnik sa XIII sjednice – dalje

Zapisnik sa XII sjednice – dalje

Zapisnik sa XI sjednice – dalje

Zapisnik sa X sjednice – dalje

Zapisnik sa IX sjednice – dalje

Zapisnik sa VIII sjednice – dalje

Zapisnik sa VII sjednice – dalje

Zapisnik sa VI sjednice – dalje

Zapisnik sa V sjednice – dalje

Zapisnik sa IV sjednice – dalje

Zapisnik sa III sjednice – dalje

Zapisnik sa II sjednice – dalje

Zapisnik sa I sjednice – dalje

Ustanove Grada