Postovi sa tagom: Omladinski klub Tivat

TIVAT OBILJEŽAVA KAMPANJU „16 DANA AKTIVIZMA PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA“

18 nov 2019

Opština Tivat obilježiće i ove godine kampanju „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“, od 25. novembra, Međunarodnog dana protiv nasilja nad ženama do 10. decembra – Međunarodnog dana ljudskih prava.

Kampanja će početi okruglim stolom „Pričajmo o nasilju“, u ponedjeljak, 25. novembra u 13 časova u Opštini Tivat i u organizaciji Centra za socijalni rad.

Akcija „Za zdravlje žena“ biće upriličena u četvrtak, 28. novembra u 10 časova u Domu zdravlja, a dan kasnije Ministarstvo za ljudska i manjinska prava prirediće tribinu „Pričajmo o nasilju“.

Drugog decembra u OŠ „Branko Brinić“ u Radovićima biće upriličen aktivan dan pod nazivom „Fitnes za dame“, dok će od 3. do 5. decembra biti priređene filmske tematske večeri.

Odjeljenje za borbu protiv trgovine ljudima organizovaće predavanje na temu „Mehanizmi pomoći i podrške žrtvama trgovine ljudima“, u srijedu, 4. decembra.

Naredna dva dana, u  saradnji sa Aikido Akademijom Tivat i SMŠ „Mladost“ biće organizovani kursevi samoodbrane za žene, 5. i 6. decembra. Radionica „Ljudska prava“ biće održana u utorak, 10. decembra u 17 časova, u Omladinskom klubu Tivat.

Kampanju „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ Opština Tivat obilježava od 2012. godine brojnim aktivnostima u koje su uključeni sportski kolektivi, prosvjetne radnice, ekspertkinje i relevantne institucije na lokalnom i državnom nivou kako bi ukazali na važnost sprječavanja svih vidova nasilja u društvu.

ZAVRŠENA OBUKA ZA VRŠNJAČKE EDUKATORE XI GENERACIJE, UKUPNO 120 EDUKATORA

18 nov 2019

Dvodnevna obuka polaznika treninga za vršnjačke edukatore održana je u organizaciji Savjetovališta za prevenciju bolesti zavisnosti „Saslušaj me“ i sekretarijata za mlade, sport i socijalna pitanja. Obuku je pohađalo 10 učenika osmog razreda OŠ “Drago Milović” iz Tivta u prostorijama Omladinskog kluba Tivat.

Obuka sastojala se iz niza teorijskih i praktičnih znanja i vještina iz oblasti koje se tiču pojašnjenja pojmova vršnjačkog edukatora, njegovog značaja, osobina, vještina i sposobnosti koje edukator treba da ima da bi mogao uspješno, na kvalitetan  i kreativan  način, prenositi informacije svojim vršnjacima.

Polaznici su u toku prvog dana dobili informacije o značaju vršnjačke edukacije, načinima organizovanja obuke, pojmovima i načinima organizovanja radionice i njenoj strukturi, tehnikama i metodama rada sa mladima, kao i o tome kako treba da izgleda, koje vještine i znanja treba da posjeduje i koje su to uloge koje jedan vršnjački edukator ima. Na obuci je bilo riječi i o komunikaciji – verbalnoj i neverbalnoj i njenom značaju u svakodnevnom životu, predrasudama, aktivnom slušanju, toleranciji, poštovanju i uvažavanju različitosti.

Nakon upućivanja u teorijska znanja polaznici obuke su podijeljeni u grupe, a svaka grupa je dobila zadatak da osmisli i organizuje radionicu na odabranu temu.

Drugog dana obuke polaznici su predstavljali svoje radionice pokazujući tako na koji način i koliko su zapravo razumjeli sva uputstva koja su imali prilike da čuju predhodnog dana. Uz komentare i sugestije učesnici su podstaknuti da razmišljaju o tome koliko svojim primjerom kod vršnjaka mogu da izgrađuju svijest o prevenciji nasilja, predrasuda i promociji tolerancije i zdravih stilova života.

Postavljeni su ciljevi i predložene aktivnosti kroz koje će se pratiti dalje napredovanje XI generacije Vršnjačkih edukatora.

Polaznici imaju zadatak da u narednom periodu organizuju i realizuju određen broj radionica, uz podršku i nadzor, kako bi na taj način usavršavali vještine potrebne za izvođenje radionice i osposobili se za samostalan rad.

Na kraju cijelog ciklusa, završene obuke za Vršnjačke edukatore, angažovanja u Omladinskom klubu  i realizacije radionica polaznici će dobiti potvrde o stečenom zvanju omladinskog aktiviste, čime će se pridružiti generacijama Vršnjačkih edukatora koje je Opština Tivat obučila, a kojih sada ima već 120.

Obuka za vršnjačke edukatore XI generacije

04 nov 2019

Dvodnevna obuka za vršnjačke edukatore XI generacije biće održana 7. i 8. novembra za učenike VIII razreda OŠ ”Drago Milović”, u prostorijama Omladinskog kluba Tivat, a  u organizaciji Savjetovališta za prevenciju bolesti zavisnosti „Saslušaj me“.

Kandidati za obuku su odabrani na osnovu ankete. Oko 100 učenika imalo je priliku da popuni anketni list putem koga su se izdvojili oni kod kojih su prepoznata posebna interesovanja i određene psihološke i socijalne vještine koje treba da posjeduje vršnjački edukator.

Nakon završene obuke, i realizacije radionica uz podršku i nadzor, učenici će dobiti potvrde o stečenom zvanju omladinskog aktiviste, čime će se pridružiti generacijama vršnjačkih edukatora koje je Opština Tivat obučila, a kojih sad ima već 120.

Savjetovalište „Saslušaj me“, u kojem tokom školske godine rade savjetnici  za prevenciju, je projekat Sekretarijata za mlade, sport i socijalna pitanja, osmišljen u cilju stvaranja uslova za sprovođenje preventivnih programa za mlade u oblastima unapređenja života i promocije zdravih stilova življenja.

U školskoj 2018/2019 održano je 46 radionica, kojima su prisustvovala 773 učenika od IV-IX razreda osnovne škole kao i učenika prva dva razreda srednje škole.

Najčešće obrađivane teme bile su: vršnjačko nasilje, psihoaktivne supstance i posljedice zloupotrebe, sajber nasilje, konflikti i načini njihovog rješavanja.

U toku ove školske godine (prvo tromjesečje) radionice su održane za učenike šestog razreda pa su 143 učenika prisustvovala radionicama na kojima su imali prilike da saznaju o štetnosti alkohola i marihuane kao najprisutnijih supstanci, odnosno supstanci u odnosu na koje su najčešće prisutne zablude kod mladih.

Učenici prva dva razreda elektro smjera i trećeg razreda ekonomskog u SMŠ ”Mladost”, njih 73, aktivno su učestvovali u radionicama koje su se bavile prepoznavanjem ponašanja zavisnika i posljedica na pojedinca, porodicu i društvo.

Savjetovalište  organizuje obuke za vršnjačke edukatore na kojima se mladi podstiču da razmišljaju o tome koliko svojim primjerom kod vršnjaka mogu da izgrađuju svijest o prevenciji nasilja,predrasuda i promociji tolerancije i zdravih stilova života.

Po planu i programu, za novembar je predviđeno održavanje radionica za učenike Osnovne škole “Branko Brinić” iz Radovića.

Ustanove Grada