• Crnogorski

Postovi sa tagom: Urbanizam

DUP Lepetane i moguća planska rješenja

30 jan 2020

U cilju upoznavanja zainteresovane javnosti sa ciljevima i svrhom izrade Detaljnog urbanističkog plana „Lepetane” u opštini Tivat, mogućim planskim rješenjima i efektima planiranja, Ministarstvo održivog razvoja i turizma na osnovu člana 27 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, broj 64/17, 44/18 i 63/18), obavještava da se organizuje

PRETHODNO UČEŠĆE JAVNOSTI
u periodu od 30.01.2020 do 1.03.2020.godine

Upoznavanje zainteresovane javnosti sprovodi se na način propisan čl. 6 i 7 Pravilnika o metodologiji izrade planskog dokumenta i bližem načinu organizacije prethodnog učešća javnosti (“Službeni list CG”, broj 88/17), putem informisanja i konsultacija.

Predlozi, sugestije i podaci zainteresovane javnosti mogu se dostavljati ovom ministarstvu na e-mail: javna.rasprava@mrt.gov.me u roku od 30 dana od dana objavljivanja prethodnog učešća javnosti na internet stranici Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Prilog:
Koncept plana

USVOJEN PROGRAM PRIVREMENIH OBJEKATA

18 nov 2019

Program privremenih objekata za period od 2019 – 2023. godine kojim se definišu vrste, izgled i lokacije privremenih objekata na teritoriji Opštine Tivat usvojen je na sjednici SO.

Programom su prepoznate dvije kategorije privremenih objekata i to stalni i sezonski, a svaka lokacija određena je grafički, tekstualno i kroz tabelarni prikaz. Teritorija opštine Tivat, Programom je podijeljena je u dvije zone. Postavljanje privremenih objekata je dozvoljeno u Zoni 1, dok Zona 2 predstavlja prostor u kome nije dozvoljeno postavljanje privremenih objekata a radi se o lokalitetima Velikog gradskog parka i Vrmca.

„Komisija, čiji članovi su službenici Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj koja je radila na predlogu Programa, uložila je značajne napore kako bi konačan dokument bio što kvalitetniji. Prilikom izrade dokumenta cilj je bio pronaći balans između potreba zainteresovanih korisnika prostora sa jedne strane, i očuvanja i uređenja teritorije opštine sa druge strane. To nije bio lak zadatak. Ipak u konačnom smo dobili detaljno razrađen kvalitetan dokument“ – istakla je Tamara Furtula, sekretarka za planiranje prostora i održivi razvoj.

Stupanjem na snagu Odluke o donošenju Programa uspostavlja se nova procedura za  postavljanje privremenih objekata. Investitor se najprije mora obratiti Sekretarijatu za planiranje prostora i održivi razvoj zahtjevom za izdavanje urbanističkih uslova za postavljanje privremenog objekta. Naknada za izdavanje urbanističkih, odnosno tehničkih uslova za privremene objekte utvrđene programom privremenih objekata iznosi: 10,00€ za pokretne privremene objekte i 50,00€ za ostale vrste privremenih objekata. Privremeni objekat investitor može da postavi, odnosno gradi na osnovu prijave i dokumentacije propisane zakonom, koju podnosi nadležnom inspekcijskom organu. Dokumentacija sadrži: dokaz o pravu svojine odnosno drugom pravu na zemljištu; tehničku dokumentaciju izrađenu u skladu sa urbanističkim uslovima iz Programa i tehničkim uslovima pribavljenim od organa za tehničke uslove, i, saglasnost glavnog gradskog arhitekte u pogledu spoljnog izgleda privremenog objekta. Odbornici lokalnog parlamenta i predstavnici NVO pozitivno su ocijenili kvalitet Programa

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O NAKNADI ZA KOMUNALNO OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

11 dec 2017

Program Javne rasprave – dalje

Nacrt Odluke – dalje

Mapa sa zonama – dalje

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O NAKNADI ZA KOMUNALNO OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA BESPRAVNE OBJEKTE

11 dec 2017

Program Javne rasprave – dalje

Nacrt Odluke – dalje

Mapa sa zonama – dalje

Viber Community

U Crnoj Gori danas su registrovana tri nova slučaja koronavirusa, objavio je Institut za javno zdravlje.
TIme se broj inficiranih popeo na 252.

9:42 am

7:57 am

(!) KORONAVIRUS: NOVE MJERE

■ Na javnim površinama samo jedna osoba, nedjeljom zabranjen izlazak poslije 11 časova
—————————————–

(!) Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti (NKT) danas je na sjednici konstatovalo da značajno povećanje broja građana na ulicama i javnom površinama juče i danas predstavlja nedopustiv nivo kršenja naredbi i preporuka o potrebnoj fizičkoj distanci i ostanka u objektima stanovanja.

Zbog toga je data saglasnost da već večeras budu dopunjene i izmijenjene pojedine privremene mjere, kako bi nove odluke važile od sjutra.

Izmijenjenim i dopunjenim naredbama

Zabranjuje se:

1. prisustvo i zadržavanje na svim javnim površinama više od jednog lica, osim za dijete mlađe od 12 godina života, dijete sa poremećajima iz autističnog spektra i drugim smetnjama u razvoju i lica koja koriste invalidska kolica, uz prisustvo jednog roditelja, staratelja, usvojioca, hranioca, pratioca ili drugog punoljetnog člana porodičnog domaćinstva;

Ova zabrana ne odnosi se na lica koja obavljaju redovne radne zadatke u djelatnostima dozvoljenim naredbama.

2. prisustvo i zadržavanje lica na plažama (riječnim, jezerskim i morskim), uređenim i neuređenim kupalištima i izletištima;

3. napuštanje objekata stanovanja od nedjelje od 11:00 do ponedjeljka u 05:00;

—————————————-
Gradilišta
—————————————-
■ NKT je dalo saglasnost za novu Naredbu kojom se naređuje privrednim društvima, drugim pravnim licima, odnosno preduzetnicima koji obavljaju djelatnost građenja, odnosno izvođenja pojedinih radova i odgovorni su za izvođenje građevinskih radova na objektu, odnosno za izvođenje pojedinih radova:

○ 1. na vidnom mjestu na gradilištu obavezno istaknu obavještenje o privremenim mjerama prevencije i suzbijanja novog koronavirusa propisanim ovom naredbom;

○ 2. svim zaposlenim koji obavljaju građevinske radove, tokom njihovog organizovanog prevoza od i do gradilišta, kao i tokom boravka i rada na gradilištu (osim tokom konzumiranja hrane, u vrijeme određeno za obrok), obezbijede korišćenje lične zaštitne opreme – maski i rukavica;

○ 3. svim zaposlenim koji obavljaju građevinske radove na gradilištu, tokom radnog vremena, zabrane napuštanje gradilišta radi nabavke namirnica i sl;

○ 4. obezbijede dopremanje hrane zaposlenim koji obavljaju građevinske radove na gradilištu;

○ 5. tokom organizovanog prevoza zaposlenih od i do gradilišta (autobus ili kombi) izvrše raspored zaposlenih na način da se obezbijedi njihova fizička distanca;

○ 6. na većim gradilištima (sa 40 ili više zaposlenih) obavezno organizuju rad u više grupa od po 20 ili manje zaposlenih, čiji se sastav ne može mijenjati, uz obezbjeđivanje njihove fizičke distance na gradilištu i u najvećoj mogućoj mjeri izbjegavanje fizičkog kontakta među tim grupama nakon napuštanja gradilišta. Ova obaveza odnosi se i na organizaciju kolektivnog smještaja zaposlenih, njihov prevoz, prostor za ishranu na gradilištu, vremensku distancu prilikom dolaska na gradilište, koja mora biti takva da se onemogući spajanje zaposlenih koji su podijeljeni po grupama;

○ 7. rad glavnog, odgovornog i drugih inženjera u zatvorenom radnom prostoru organizuju na način da se obezbijedi veća međusobna fizička distanca uz obavezno korišćenje lične zaštitne opreme – maski i rukavica.

—————————————-
Nepostupanje po mjerama iz naredbi podliježe krivičnoj odgovornosti, u skladu sa članovima 287 i 302 Krivičnog zakonika Crne Gore.
—————————-
Provjere
—————————-
Analizirajući efekte donijetih mjera NKT je pokrenulo proceduru za provjeru u Poreskoj upravi utemeljenosti potvrda za kretanje u vrijeme ograničenja koje izdaju privredna društva i pozvalo nadležne organe da svaku utvrđenu zloupotrebu tretiraju u skladu sa zakonom propisanom krivičnom odgovornošću.

Sa istom pažnjom analizirane su pojave javnih ponuda pomoći, dobrovoljnog rada i zahtjeva za donacijama. Nadležni organi pozvani su da analiziraju ove pojave posebno sa aspekta mogućih zloupotreba.

Konstatovane su pojave podsticanja na nepoštovanje mjera za suzbijanje epidemije koronavirusa i pokušaja unošenja nacionalnih i političkih elemenata u njihovu realizaciju. Nacionalno koordinaciono tijelo je odlučno osudilo takve slučajeve koji direktno ugrožavaju javno zdravlje i živote građana.

Iskazano je čvrsto uvjerenje da pokušaji zaustavljanja probuđene društvene odgovornosti i solidarnosti koju iskazuju naši građani, privredni subjekti, strani investitori i crnogorska dijaspora ne mogu uspjeti jer su solidarnost, odgovornost i patriotizam mnogo jači i vredniji od svake opstrukcije.

Ne prejudicirajući odluke pravosudnih organa i ne narušavajući presumpciju nevinosti, NKT je iskazalo punu podršku nadležnim institucijama na brzom i efikasnom otkrivanju lica za koje, kako je navedeno, postoji osnova sumnje da je izvršilo krivično djelo neovlašćeno prikupljanje i korišćenje ličnih podataka tako što je spisak lica oboljelih od novog korona virusa proslijedilo i drugim licima.

7:56 am

7:54 am

Meštar o’ konopa
Kreativna nagradna igra
——————–
Kompanija UNA Montenegro u saradnji sa prijateljima organizuje kreativni konkurs, koji će se odvijati u četiri ciklusa.

Tema izazova će se mijenjati iz sedmice u sedmicu, s tim što materijal – konop – ostaje isti. Zadaci će biti pletivi od konopa, koji će UNA svim prijavljenim učesnicima dostavljati na kućnu adresu.

(trophy) Pobjednici svakog ciklusa se direktno plasiraju u veliko finale na temu izrade idejnog rješenja za pehar Tivatske regate UNA Montenegro Cup.

(speaker) Više info na 067282500 i instagram stranici @una_montenegro_marine_center

Nanjeskaj se i prihvati izazov!

7:53 am

Registrovan 1 novi slučaj infekcije koronavirusom pa je ukupan broj 249 u Crnoj Gori.

9:04 pm

1:28 pm

Volonteri pružili podršku za više od 250 korisnika

“Za 20 dana Volonterski tim Opštine Tivat pomogao je i olakšao svakodnevno funkcionisanje za više od 250 korisnika širom grada. U istom periodu primljeno je više od 300 poziva”, saopštila je koordinatorka Volonterskog tima Dubravka Koparan.

Ona je podsjetila da je, u skladu sa propisanim mjerama Vlade Crne Gore, Opština Tivat 20.3.2020 formirala prvi volonterski tim kao i Kol centar za podršku rizičnim grupama stanovništva. Volonterski tim čine zaposleni u lokalnoj samoupravi i članovi opštinske organizacije Crvenog krsta Tivat.

“Akcija ima za cilj da osobe po koje je koronavirus najveći rizik ostanu u svojim domovima a da namirnice dobiju na efikasan i brz način”, dodala je Koparan.

Pravo na dostavu namirnica putem servisa Kol centra imaju osobe starije od 65god, hronični bolesnici, osobe otežanog kretanja, trudnice, slabovide osobe i druge rizične kategorije.

“Kol centar je dostupan 24 časa dok su naši volonteri na terenu svakodnevno od 9h do 19h”, dodala je Koparan.

Prema njenim riječima, Kol centar prima razne pozive, od servisnih do molbi za humanitarnu pomoć, pozive za usluge kupovine i dostave namirnica i ljekova, plaćanja računa i slično kao i pozive za psihosocijalnu podršku.

“Psihosocijalnu podršku pruža na volonterskoj bazi stručno lice, diplomirani psiholog Dušan Radoman koji je građanima, putem poziva Kol centra dostupan svakog dana od 16h do 18h. Psihosocijalna podrška je jako važna u ovakvim kriznim situacijama. Moramo govoriti o mentalnom zdravlju i sačuvati ga. Normalno je da ovakve situacije izazivaju jednu dozu zbunjenosti, stresa, straha. Ovim putem pozivam građane da se bez ustručavanja jave i za ovaj vid pomoći našem Kol centru na dežurne brojeve telefona”, istakla je Koparan.

Brojevi Kol centra su 069 351 251 i 032 671 318

1:27 pm

Shodno novim mjerama Opštinskog tima za zaštitu i spašavanje, na gradskim tržnicama, na Trgu Magnolija i na Seljanovu, postavljeni su aparati sa sredstvom  za dezinfekciju ruku i otirači sa sredstvom za dezinfekciju obuće posjetilaca  kao i obavještenja o obaveznoj dezinfekciji, saopštili su iz DOO Komunalno Tivat.

1:26 pm

Partneri